Jesienią 2020 r.  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z konstytucją.
Wyrok ten został wydany z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania. Będzie to wzmacniać podziemie aborcyjne  i jak większość  pomysłów partii rządzącej PiS, nie ma służyć dobru wspólnemu,  jest elementem politycznej gry.
W większych miastach Polski ludzie wyszli na ulice.  W Warszawie w jednym marszu szło  120 tys. osób.