„Kto mówi o zwycięstwie, przetrwanie jest wszystkim!”
R.M.Rilke

Kolejne, szóste wielkie wymieranie w historii Ziemi. Obejmuje wielką liczbę gatunków roślin i zwierząt: ssaków, ptaków, płazów, gadów i bezkręgowców. Tym razem związane jest z cywilizacją i wzrostem jej siły rażenia.