„Kiedy idziesz w mrok ze światłem,
wówczas znasz to światło.
Jeśli chcesz poznać mrok, idź po ciemku. 
Idź nie używając wzroku a dostrzeżesz, 
że ten mrok także oddycha i śpiewa,
 i wędrują przezeń ciemne stopy i ciemne skrzydła.”  

Wendell Berry