„Ja nie chcę wiele,
ale nie mniej niż wszystko:
Ciebie i zieleń.”
(Władysław Broniewski)

Zdjęcia zrobione na polskich działkach.