„Ja nie chcę wiele
Ale nie mniej niż wszystko
Ciebie i zieleń.”

Władysław Broniewski

Zdjęcia zrobione w Polsce na działkach.