„witam światło dnia wykwitłe z młodej świata zieleni

słońce mej ojczyzny bogate   słońce proste jak kwiat

witam młody światłem milczenia szumiący świat…”

(Juliusz Wit  –  „Światło”  1938)

 

 

 

   START